Formular cerere persoana vizata

FORMULAR CERERE PERSOANA VIZATA (pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 7, 12-22 din GDPR)


Detalii privind persoana vizata (titularul cererii):


Modalitate de adresare:


Nume, prenume:


Modalitate de contact

(adresa de e-mail sau adresa postala):ID client (daca este cazul)Obiectul cererii:


Va rugam sa selectati care este obiectul cererii:


Retragere a consimtamantului pentru prelucrarea de date cu caracter personal

Cerere de acces la datele cu caracter personal prelucrate 

Cerere de actualizare/rectificare a datelor cu caracter personal prelucrate

Cerere de stergere a datelor cu caracter personal prelucrate

Cerere de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal

Cerere de portare a datelor cu caracter personal prelucrate

Cerere de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere privind prelucrarile automate si crearea de profile


Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii:


Detalii privind cererea dumneavoastra:


Semnatura:

(în cazul cererilor trimise prin serviciul postal sau depuse la sediul societatii)Nume, prenume:Data:

Dupa completare, va rugam sa trimiteti acest formular:

Descarca in format .pdf - /Cerere-exercitare-drepturi-persoana-vizata.pdf